bf2142.pl

Strona poświęcona grze Battlefield 2142. Stworzona w 2006 roku i zamknięta przez klienta w 2006 roku.

Technologia

PHP 4, HTML, JS, nCMS 2k6

Link

Strona nieaktywna

Zdjęcia