neoCMS 2008

Jest to system, przeznaczony głównie do budowy stron zorientowanych na konkretną tematykę. Sam w sobie nie zawiera funkcjonalności np. artykułów.
Dodatkowe moduły potrafią obsługiwać dodatkowe typy treści. Aplikacja dzięki temu nie jest przeciążona zbędnymi funkcjonalnościami. System udostępnia dla wszystkich modułów: zarządzanie sesją, użytkownikami, autoryzacją i uprawnieniami na bazie ról dostępu - (root- dostęp do wszystkiego, a np. rola dtb - tylko wykonywanie kopii bazy danych na serwer). Moduły mogą definiować własne typy uprawnień, a przez wsparcie w API systemu (wtyczki) mogą wpływać na wygląd strony. System rozwija się i udostępnia coraz to ciekawsze możliwości zarządzania wirtualną "redakcją". Graficzna reprezentacja aktywności poszczególnych użytkowników, reprezentacja czasu logowań - administrator ma pełna informacje i podstawę do wypłacania wynagrodzeń i bonusów. Wszystkie funkcje systemu są wprowadzane na podstawie wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu własnych stron i redakcji internetowych. Jestem otwarty na wszelkie uwagi i wprowadzam wszystkie funkcje, które są użyteczne i potrzebne, wszystko po to aby skrócić czas obsługi do minimum.

System wyróżnia jest autorskimi pomysłami, opartymi na własnych doświadczeniach w budowie systemów i stron WWW. Bazowany na najlepszych rozwiązaniach OpenSource – wykorzystuje ich najlepsze cechy i jest zoptymalizowany do tego co ma robić. Jest na pewno ciekawym rozwiązaniem, nawet w obecnej fazie rozwoju. Trudno omówić – wszystkie nowinki – niestosowane w innych systemach, ale jest ich wiele. System dzięki modularnej budowie, wtyczkom, blokom pozwala na budowę różnych stron w oparciu o system wykorzystując ten sam kod, a tym samym skraca czas produkcji.

Specyfikacja

CMS wykonany w języku PHP5, z wykorzystaniem programowania obiektowego, zastosowano model MVC, znany z Agavi. Zastosowanym kontenerem jest baza danych MySQL >=4.1. Z bazą komunikuje się za pomocą interfejsu PDO – wykorzystuje klasę OPD autorstwa Zyx’a, lub za pomocą funkcji MYSQL* natywnych w języku PHP. Warstwa prezentacji oddzielona jest od kodu za pomocą systemu szablonów. Parametry przekazywane do systemu obsługuje wbudowany kontroler.

Zdjęcia