Witam!

Łukasz Krutul Portfolio
Lista prac jest ciągle w budowie, dużo zajęć niestety nie pozwala mi skończyć strony.

Zawsze można jednak skontaktować się ze mną za pośrednictwem maila, gg lub skajpa.

Zend PHP 5.3 Certification